Permesso di soggiorno per Attesa occupazione

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thẻ cư trú cho cá nhân đang tìm việc làm được cấp cho cá nhân đang cư trú tại Ý muốn làm việc nhưng chưa có hợp đồng lao động, hoặc chưa đủ điều kiện yêu cầu cấp Thẻ cư trú với mục đích Kinh doanh tự túc, hoặc chủ Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo hợp đồng không còn đủ điều kiện gia hạn (Hợp đồng hết hạn, Bị cho thôi việc, Công ty giải thể, ...) . Do đó, việc mất việc làm không phải là lý do thu hồi giấy phép cư trú đối với người lao động và các thành viên gia đình cư trú hợp pháp của người ấy.

Thẻ cư trú này cho phép chủ thẻ được hưởng quyền lợi Dịch vụ Y tế quốc gia miễn phí. Bạn có thể đăng ký với Cơ quan Y tế địa phương sau khi gửi Hồ sơ yêu cầu cấp thẻ.

OOjs UI icon notice-warning.svg  Chú ý:Một số địa phương yêu cầu phải có thẻ cư trú mới được đăng ký Dịch vụ Y tế quốc gia, thay vì chỉ giấy biên nhận (ricevuta)

Thẻ cư trú cho cá nhân đang tìm việc làm thường không thể được gia hạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng địa phương, và hồ sơ đương đơn (có đủ chi phí hỗ trợ bản thân và gia đình, số năm sinh sống ở Ý, cũng như hồ sơ tội phạm,..), cơ quan Cảnh sát sẽ xem xét và quyết định cho phép gia hạn hay không.

Người lao động bị mất việc làm[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo hợp đồng bị mất việc làm sau khi bị sa thải hoặc thôi việc, trong vòng 40 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, phải có mặt tại Trung tâm việc làm (Centro per l’impiego) và khai báo xác nhận công việc đã thực hiện trước đó và khả năng sẵn sàng làm việc ngay lập tức để thực hiện công việc mới. Chủ thẻ có thể được đăng ký vào danh sách giới thiệu việc làm tại Trung tâm việc làm (Centro per l’impiego) trong thời gian còn hiệu lực của Thẻ cư trú, và trong mọi trường hợp, ngoại trừ lao động mùa vụ, tổng thời gian không ít hơn một năm hoặc trong bất kỳ trường hợp nào trong toàn bộ thời gian của quyền lợi hỗ trợ thu nhập, sau đó có thể yêu cầu cấp Thẻ cư trú cho cá nhân đang tìm việc làm.

Khi thẻ hết hiệu lực, công dân nước ngoài đã tìm được việc làm sẽ được phép ở lại Ý nếu chứng minh thu nhập hàng năm đủ điều kiện cấp Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo hợp đồng

Trong trường hợp không tìm được việc làm mới, chủ thẻ phải rời khỏi Ý. Người sử dụng lao động cuối cùng phải trả chi phí trở về nước.

Sinh viên hoàn thành khóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Khi thẻ cư trú với mục đích học tập hết hạn, chủ thẻ đã có bằng tiến sĩ, hoặc bằng thạc sĩ, hoặc bằng đại học cấp một hoặc cấp hai (3 năm), hoặc bằng chuyên gia tại Ý, có thể được đăng ký vào danh sách tìm việc tại Trung tâm việc làm (Centro per l’impiego) trong một thời gian không quá mười hai tháng, sau đó có thể yêu cầu chuyển đổi thẻ cư trú với mục đích học tập thành Thẻ cư trú cho cá nhân đang tìm việc làm.

Thủ tục yêu cầu cấp thẻ[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ hồ sơ yêu cầu cấp thẻ

Hồ sơ xin cấp thẻ cư trú phải được nộp bằng cách điền vào Bộ hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ cư trú (Mod 209)

  • Modelli 1 e 2 (Kit postale);
  • Fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • Copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, istituiti presso il Centro per l’Impiego.
  • Bản sao thẻ cư trú đang có
  • Tem Marca da bollo 16,00€

Bộ hồ sơ phải được gửi tới Cơ quan Nhập cư Một cửa, qua Bưu điện. Thông báo hẹn (qua thư, hoặc kèm theo Giấy biên nhận khi gửi hồ sơ) sẽ được gửi tới chủ Thẻ để tới làm thủ tục lấy dấu vân tay tại Văn phòng Nhập cư. Sau đó, khi Thẻ cư trú mới được phát hành, đương đơn sẽ tiếp tục nhận được thông báo (qua thư hoặc tin nhắn SMS) để tới nhận Thẻ cư trú ở Văn phòng Nhập cư.

OOjs UI icon notice-warning.svg  Chú ý:Một số địa phương có yêu cầu đương đơn phải chứng minh tài chính, và có đăng ký bảo hiểm.
Tập tin:Ricevuta postale.jpg
Giấy biên nhận

Thủ tục Cấp thẻ cư trú có thể mất tới vài tháng. Sau khi gửi hồ sơ, đương đơn có thể sử dụng USER ID và PASSWORD để kiểm tra tình trạng hồ sơ, cũng như để nắm được hồ sơ của mình có bị sai hoặc thiếu giấy tờ không tại https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx, hoặc kiểm tra trên trang của Cơ quan cảnh sát https://questure.poliziadistato.it/stranieri.