Người Việt Nam ở Ý:Quy định quyền riêng tư

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chúng tôi cam kết:

  • Áp dụng tất các biện pháp hợp lý để duy trì bảo mật cho thông tin của bạn.
  • Không bao giờ bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo.
  • Chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong một vài trường hợp, chẳng hạn như để tuân thủ pháp luật hoặc để bảo vệ bạn và những người khác.

Xin lưu ý:

  • Mọi nội dung bổ sung hoặc chỉnh sửa trên Trang NguoiViet.IT sẽ được công bố công khai và tồn tại vĩnh viễn.
  • Nếu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa nội dung nào đó trên Trang NguoiViet.IT mà không đăng nhập, thì nội dung hoặc phần chỉnh sửa đó sẽ được gán công khai và vĩnh viễn cho địa chỉ IP được sử dụng tại thời điểm đó chứ không phải tên người dùng.
  • Cộng đồng cộng tác viên tình nguyện của chúng tôi là một tổ chức tự quản trị. Bất cứ việc thêm hay xóa quản trị viên nào cũng đều phải được đa số quản trị viên hiện tại đồng ý.
  • Để bảo vệ bạn và những người dùng khác, nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi đề nghị bạn không sử dụng bất cứ dịch vụ nào trên NguoiViet.IT.