Thể loại:Y tế - Bảo hiểm

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ý điều hành một hệ thống y tế công cộng chung kể từ năm 1978. Tuy nhiên, y tế được cung cấp cho toàn thể công dân và cư dân theo một hệ thống công-tư hỗn hợp. Khu vực công là Servizio Sanitario Nazionale, được tổ chức dưới quyền Bộ Y tế và được quản lý trên cơ sở phân quyền cấp vùng. Chi tiêu y tế tại Ý chiếm 9,2% GDP toàn quốc vào năm 2012, rất sát bình quân của OECD là 9,3%. Vào năm 2000, Ý được xếp hạng có hệ thống y tế tốt thứ hai thế giới, và thành tích y tế tốt thứ hai thế giới.