Codice Fiscale

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mã số thuế của Ý, tương tự như Mã số an sinh xã hội (SSN) ở Hoa Kỳ hoặc Số bảo hiểm quốc gia được cấp ở Vương quốc Anh. Nó là một mã chữ và số gồm 16 ký tự. Mã phục vụ để xác định rõ ràng các cá nhân bất kể quốc tịch hay tình trạng cư trú. Được thiết kế bởi và cho cơ quan thuế Ý, nó hiện được sử dụng cho một số mục đích khác, ví dụ: xác định duy nhất các cá nhân trong hệ thống y tế, hoặc các thể nhân đóng vai trò là các bên trong hợp đồng tư nhân. Mã này được cấp bởi cơ quan thuế của Ý, Agenzia delle Entrate.

Trước đây, mỗi người ở Ý được phát một thẻ nhựa có dải từ tính, có mã số thuế cũng như họ, tên, giới tính, nơi ở và tỉnh sinh (hoặc quốc gia nơi sinh nếu là người nước ngoài), ngày tháng năm sinh và ngày cấp. Ngày nay, thẻ mã tài chính đã được thay thế bằng thẻ y tế kết hợp của Ý dành cho những cư dân đủ điều kiện.