Hạn ngạch lao động

Từ Người Việt Nam ở Ý
(đổi hướng từ Decreto flussi)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hạn ngạch lao động - Decreto flussi là một đạo luật hành chính mà Chính phủ thiết lập từng năm có bao nhiêu công dân nước ngoài không thuộc Liên minh Châu Âu có thể nhập cảnh vào Ý vì lý do làm việc. Nó cũng vạch ra các chính sách công nhằm thúc đẩy quan hệ gia đình, gắn bó với xã hội và hội nhập văn hóa của người nước ngoài cư trú tại Ý, đồng thời tôn trọng sự đa dạng và bản sắc văn hóa của người dân, miễn là họ không mâu thuẫn với hệ thống luật pháp quốc gia, và cung cấp mọi công cụ có thể để tái hòa nhập tích cực ở các quốc gia xuất xứ.