Scuola primaria

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trường tiểu học (Scuola primaria hoặc Scuola elementare) kéo dài 5 năm. Chương trình giáo dục gần như giống nhau cho tất cả học sinh được học cơ bản về tiếng Ý, tiếng Anh, toán học, khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý, nghiên cứu xã hội, giáo dục thể chất, nghệ thuật thị giác và âm nhạc. Tuy nhiên tùy từng trường sẽ có sách học khác nhau.

Mỗi lớp thường có ba giáo viên chính, cộng với một giáo viên tiếng Anh làm việc với trẻ em trong một số lớp học.