Scuola media

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trường trung học cơ sở (Scuola secondaria di primo grado hoặc Scuola media) nối tiếp theo trường tiểu học và kéo dài ba năm (khoảng từ 11 đến 14 tuổi).