Carta d'identità cartacea

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ căn cước giấy

Thẻ căn cước giấy (Carta d'identità cartacea) là một trong những giấy tờ tùy thân trước đây của cá nhân cư trú ở Ý.

Với nghị định liên bộ ngày 23/12/2015, quy trình kỹ thuật cấp thẻ căn cước điện tử đã được phê duyệt, áp dụng cho tất cả các thành phố trực thuộc trung ương bắt đầu từ năm 2018 và thay thế Thẻ căn cước giấy.