Sportello unico per l'immigrazione

Từ Người Việt Nam ở Ý
(đổi hướng từ Cơ quan Nhập cư Một cửa)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cơ quan Nhập cư Một cửa là cơ quan thuộc Văn phòng Tỉnh chịu trách nhiệm hỗ trợ các vấn đề cho người nhập cư:

  • Cấp phép cho người lao động nước ngoài
  • Cấp phép đoàn tụ thân nhân ngưởi nước ngoài
  • Cấp, gia hạn và chuyển đổi Thẻ cư trú
  • ...