Chuyển đổi Permesso di Soggiorno per Motivo di Studio sang Permesso di Soggiorno per Motivi di Lavoro Subordinato

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chủ Thẻ cư trú với mục đích Học tập có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sang Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo Hợp đồng. Thủ tục chuyển đổi tùy thuộc vào việc chủ Thẻ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành khóa học ở Ý.

Chủ Thẻ đã hoàn thành khóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Khi đã hoàn thành khóa học ở Ý, chủ Thẻ có thể yêu cầu chuyển đổi mà không phụ thuộc vào Hạn ngạch lao động, bằng cách chứng minh mình có sở hữu một trong những bằng cấp sau ở Ý:

 • Laurea triennale (3 năm, 180 tín chỉ)
 • Laurea specialistica biennale (300 tín chỉ, gồm 180 tín chỉ Laurea hoặc 180 CFU thạc sĩ)
 • Laurea magistrale (180 CFU thạc sĩ)
 • Diploma di specializzazione (2 năm)
 • Dottorato di ricerca universitaria (3 năm)
 • Master universitario di I o di II livello (1 năm, 60 tín chỉ)
 • Attestato o diploma di perfezionamento post laurea (1 năm, 60 tín chỉ)

Chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Mặt khác, nếu chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học, hoặc không sở hữu một trong những bằng cấp nói trên, thì chỉ có thể yêu cầu chuyển đổi Thẻ cư trú theo Hạn ngạch lao động từng năm.

Thủ tục[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ Thẻ có thể điền đơn và gửi yêu cầu online tới Văn phòng Nhập cư qua trang https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ (có thể sử dụng SPID để đơn giản hóa việc đăng nhập):

 • Sử dụng mẫu đơn V2 (tham khảo), trong trường hợp chủ Thẻ đã hoàn thành khóa học
 • Sử dụng mẫu đơn VA (tham khảo), trong trường hợp chủ Thẻ chưa hoàn thành khóa học
 • Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (tipologia del contratto, mansioni, orario di lavoro, località di impiego, ...)
 • Documento d’identità của giám đốc công ty
 • Documento d’identità của chủ Thẻ
 • Tem Marca da bollo 16,00€

Văn phòng nhập cư sẽ trao đổi với Sở Lao động tỉnh (Direzione Provinciale del Lavoro) để xác minh thông tin và hạn ngạch (đối với đương đơn chưa hoàn thành khóa học)

Sau khi đơn yêu cầu được chấp thuận, chủ Thẻ sẽ nhận được thông báo hẹn (qua thư hoặc Email) tới Văn phòng Nhập cư, kèm theo danh sách hồ sơ gốc cần mang theo, và ký kết Hợp đồng lao động - Contratto di soggiorno

Cuối cùng, khi toàn bộ hồ sơ được xác minh, yêu cầu chuyển đổi Thẻ cư trú sẽ được chấp nhận. Chủ thẻ có thể gửi bộ Yêu cầu cấp Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo Hợp đồng tới Văn phòng Nhập cư, qua Bưu điện. Thông báo hẹn (qua thư, hoặc kèm theo Giấy biên nhận khi gửi hồ sơ) sẽ được gửi tới chủ Thẻ để tới làm thủ tục lấy dấu vân tay. Sau đó, khi Thẻ cư trú mới được phát hành, đương đơn sẽ tiếp tục nhận được thông báo (qua thư hoặc tin nhắn SMS) để tới nhận Thẻ cư trú.